Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Beethovenstraat 5

Stadsdeel Zuid -
19 februari 2018

Beethovenstraat 5, 1077 HK: voor het veranderen van de begane grond van het gebouw van winkel tot horeca IV IVB inrichting (juicebar) en het plaatsen van twee verlichte reclames waarvan één loodrecht op de gevel en de tweede evenwijdig aan het kozijn, verzonden d.d. 19 februari 2018. OLO-nummer 3252793.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.