Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Peelstraat 171 (Zuidelijke Wandelweg)

Stadsdeel Zuid -
20 februari 2018

Peelstraat 171 (Zuidelijke Wandelweg), 1079 RN: voornemens te verlenen het brandveilig gebruik van het gebouw Peelstraat 171 voor maximaal zevenhonderdvijftig personen, waarbij aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar dagverblijf kan worden verschaft, nader bepaald op maximaal éénhonderdweeëndertig personen buitenschoolse opvang (4 – 13 jaar) en maximaal tweeëndertig personen kinderdagverblijf (0 – 4 jaar), alleen toegestaan op de begane grond, verzonden d.d. 20 februari 2018. OLO-nummer 2735691.

Het ontwerpbesluit ligt, tijdens de openingstijden, ter inzage bij het loket van stadsdeel Zuid.

Niet mee eens?

Informatie over zienswijze indienen.