Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Prinses Marijkestraat 21

Stadsdeel ZuidĀ -
14 februari 2018

Prinses Marijkestraat 21, 1077 XB: voor het veranderen en vergroten van de begane grond en eerste verdieping van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot woning, verzonden d.d. 14 februari 2018. OLO-nummer 3328203.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.