Aanvraag omgevingsvergunning Beethovenstraat 184

Stadsdeel ZuidĀ -
14 februari 2018

Beethovenstraat 184, 1077 JX: voor het veranderen en bouwkundig splitsen van het gebouwdeel Beethovenstraat 184 door het aanbrengen van een compartimenteringswand, met bestemming daarvan tot kantoor- en onderwijsfunctie (Prinses Irenebuurt e.o.), ingekomen d.d. 22 januari 2018. OLO-nummer 3429965.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.