Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Henriëtte Bosmansstraat 10

Stadsdeel Zuid -
7 februari 2018

Henriëtte Bosmansstraat 10, 1077 XH: voor het gedeeltelijk veranderen, vergroten en vernieuwen van het gebouw, waarbij een kelder en een uitbouw aan de achterzijde worden gemaakt, de kap wordt veranderd en verhoogd en de bestaande garage wordt veranderd en vergroot met behoud van bestemming tot zelfstandige woning, verzonden d.d. 7 februari 2018. OLO-nummer 3295303.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.