Aanvraag omgevingsvergunning kap Hobbemakade 116-H

Stadsdeel ZuidĀ -
27 december 2018

Hobbemakade 116-H, 1071 XV: voor het kappen van vijftien bomen, staande in de openbare ruimte Hobbemakade 60, 65, 76, 81, 83, 89, 93, 96, 100, 105, 115, 116, 119 en 122, ingekomen d.d. 5 december 2018. OLO-nummer 4076393.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.