Aanvraag omgevingsvergunning kap Govert Flinckstraat 280 A

Stadsdeel Zuid -
27 december 2018

Govert Flinckstraat 280 A, 1073 CG: voor het kappen van één boom, staande in de achtertuin, ingekomen d.d. 19 december 2018. OLO-nummer 4105153.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.