Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning IJsbaanpad 72 E

Stadsdeel Zuid -
17 december 2018

IJsbaanpad 72 E , 1076 CW: voor het, na het verwijderen van de woonark IJsbaanpad 72 E, oprichten van een woonark met bestemming daarvan tot drie woningen verzonden d.d. 17 december 32018. OLO-nummer 3996047.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.