Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Willem Pijperstraat 25

Stadsdeel Zuid -
18 december 2018

Willem Pijperstraat 25, 1077 XK: voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, verzonden d.d. 18 december 2018. OLO-nummer 3992977.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.