Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Antonio Vivaldistraat 3

Stadsdeel Zuid -
17 december 2018

Verleend

Antonio Vivaldistraat 3, 1083 HP: voor het exploiteren van een alcholverstrekkend horecabedrijf met terras, verzonden d.d. 17 december 2018. Dossiernummer 2018-28234

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.