Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 23

Stadsdeel Zuid -
20 december 2018

Prinses Margrietstraat 23, 1077 KZ: voor het wijzigen van de bestemming van een deel van de groenstrook gelegen naast de woning Prinses Margrietstraat 23 van bestemming “Openbare ruimte en Groen” tot tuin ten dienste van genoemde woning, ingekomen d.d. 26 november 2018. OLO-nummer 4049043.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.