Aanvraag evenementenvergunning Europaplein (buitenterrein RAI)

Stadsdeel ZuidĀ -
1 februari 2018

Europaplein (buitenterrein RAI), 1078 GZ: ontheffing op grond van artikel 2.20 (slapen op of aan de openbare weg) van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (APV) gedurende het evenement Word Dog Show 2018 (WDS), van 9 tot en met 12 augustus 2018 in het Rai Amsterdam Convention Centre, dossiernummer 2018-27300.

De aanvraag kan gedurende twee weken na de publicatiedatum ingezien worden tijdens de openingstijden van het loket van stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Direct regelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

De termijn voor het indienen van een zienswijze is 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie. U kunt uw zienswijze richten aan:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.