Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Parnassusweg 218

Stadsdeel Zuid -
7 december 2018

Verleend

Parnassusweg 218, 1076 AV: verlenging voor het exploiteren van een alcoholvrij horecabedrijf met terras, verzonden d.d. 7 december 2018. Dossiernummer 2018-29980.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.