Aanvraag omgevingsvergunning kap Koninginneweg 37

Stadsdeel ZuidĀ -
6 december 2018

Koninginneweg 37, 1075 CG: voor het verwijderen van drie bomen in de voortuin, ingekomen d.d. 9 oktober 2018. OLO-nummer 3961785.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.