Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Prinses Margrietstraat 1

Stadsdeel Zuid -
28 november 2018

Verleend

Prinses Margrietstraat 1, 1077 KZ: voor het bouwen van een kelder en fundatie vooruitlopend op een vergunning voor de nieuw te bouwen woning op het perceel Prinses Margrietstraat 1, waarvoor onder olo 3639683 een aanvraag omgevingsvergunning in behandeling is, verzonden d.d. 28 november 2018. OLO-nummer3939361.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.