Aanvraag omgevingsvergunning kap Zuidelijke Wandelweg 15

Stadsdeel ZuidĀ -
28 november 2018

Zuidelijke Wandelweg 15, 1079 RJ: voor het snoeien van een boom, staande op het zijerf, ingekomen d.d. 9 oktober 2018. OLO-nummer 3966729.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.