Aanvraag omgevingsvergunning kap Henriëtte Bosmansstraat 25

Stadsdeel Zuid -
28 november 2018

Henriëtte Bosmansstraat 25, 1077 XG: voor het kappen van een boom, staande in de voortuin, ingekomen d.d. 21 oktober 2018. OLO-nummer 3986073.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.