Aanvraag omgevingsvergunning IJsbaanpad 64-E

Stadsdeel Zuid -
28 november 2018

IJsbaanpad 64-E, 1076 CW: voor het, na verwijderen van de woonark IJsbaanpad 64-E, oprichten van een woonark met behoud van bestemming daarvan tot één woning, ingekomen d.d. 29 oktober 2018. OLO-nummer 3995737.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.