Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Willem Pijperstraat 72

Stadsdeel Zuid -
23 november 2018

Willem Pijperstraat 72, 1077 XM: voor het veranderen en vergroten van de woning op de eerste verdieping, het maken van een dakterras ter hoogte van de eerste verdieping en het wijzigen van de voorgevel van het gebouw, verzonden d.d. 23 november 2018. OLO-nummer 3871663.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.