Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Prinses Marijkestraat 3

Stadsdeel Zuid -
23 november 2018

Prinses Marijkestraat 3, 1077 XA: voor het bouwen van een carport bij het gebouw Prinses Marijkestraat 3, verzonden d.d. 23 november 2018. OLO-nummer 3943417.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.