Aanvraag omgevingsvergunning kap Beethovenstraat 34

Stadsdeel ZuidĀ -
14 november 2018

Beethovenstraat 34, 1077 JH: voor het kappen van twee bomen in de tuin, ingekomen d.d. 25 oktober 2018. OLO-nummer 4023591.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.