Aanvraag omgevingsvergunning kap Jan Lievensstraat 44-H

Stadsdeel ZuidĀ -
14 november 2018

Jan Lievensstraat 44-H, 1074 TS: voor het snoeien van een boom voor twintig percent, staande in de tuin, ingekomen d.d. 31 oktober 2018. OLO-nummer 4007761.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.