Aanvraag omgevingsvergunning kap kap Stadionweg 23

Stadsdeel Zuid -
7 november 2018

Stadionweg 23, 1077 RV: voor het kappen van zes bomen en twee stuks kandelaberen staande in het achtererf en zij erf, ingekomen d.d. 19 oktober 2018. OLO-nummer 3982243.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.