Aanvraag omgevingsvergunning Willem Pijperstraat 25

Stadsdeel ZuidĀ -
7 november 2018

Willem Pijperstraat 25, 1077 XK: voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van het gebouw Willem Pijperstraat 25, ingekomen d.d. 24 oktober 2018. OLO-nummer 3992977.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.