Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Tjotterspad 3

Stadsdeel ZuidĀ -
1 november 2018

Tjotterspad 3 , 1081 KD: voor het bouwen van een botenloods op de locatie Tjotterpad 3, verzonden d.d. 1 november 2018. OLO-nummer 3910959.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.