Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Minervalaan 99

Stadsdeel Zuid -
30 oktober 2018

Minervalaan 99, 1077 NV: voor het veranderen van het gebouw door het aanbrengen van een dakrand, het plaatsen van een dakterras op de aanbouw aan de achterzijde en een erfscheiding aan de voorzijde van het perceel, met behoud van bestemming daarvan tot één woning, verzonden d.d. 30 oktober 2018. OLO-nummer 3868531.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.