Aanvraag omgevingsvergunning kap Johannes Verhulststraat 145-H

Stadsdeel ZuidĀ -
24 oktober 2018

Johannes Verhulststraat 145-H, 1071 NB: voor het snoeien van een boom, ingekomen d.d. 15 oktober 2018. OLO-nummer 3973323

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.