Kapvergunning Wodanstraat 3

Stadsdeel Zuid -
18 oktober 2018

Verleend

Wodanstraat 3, 1076 CC: voor het in de openbare ruimte kappen van één boom, zoals gespecificeerd in het bij de aanvraag gevoegde overzicht van 23-3-2018, met plattegrond, verzonden d.d. 18 oktober 2018. OLO-nummer 3945523.