Kapvergunning Hogewerf 18

Stadsdeel ZuidĀ -
18 oktober 2018

Verleend

Hogewerf 18, 1082 NE: voor het in de openbare ruimte van De Boelelaan, Kalfjeslaan en Van Nijenrodeweg kappen van zes bomen, zoals gespecificeerd in het bij de aanvraag gevoegde overzicht van 23-3-2018, met tekeningen, verzonden d.d. 18 oktober 2018. OLO-nummer 3945547.