Kapvergunning Van Ostadestraat 152-H

Stadsdeel Zuid -
18 oktober 2018

Verleend

Van Ostadestraat 152-H, 1072 TG: voor het in de openbare ruimte kappen van één boom, zoals gespecificeerd in het bij de aanvraag gevoegde overzicht van 23-3-2018, met met foto van de locatie van de boom, verzonden d.d. 18 oktober 2018. OLO-nummer 3945717.