Kapvergunning Willem van Weldammelaan 96

Stadsdeel ZuidĀ -
18 oktober 2018

Verleend

Willem van Weldammelaan 96, 1082 KW: voor het in de openbare ruimte van het Gijsbrecht van Aemstelpark ter hoogte van Willem van Weldammelaan 96/De Kamp kappen van twee bomen, zoals gespecificeerd in het bij de aanvraag gevoegde overzicht van 26-6-2018, met tekening, verzonden d.d. 18 oktober 2018. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 3949667.