Kapvergunning Woestduinstraat 133-H

Stadsdeel ZuidĀ -
18 oktober 2018

Verleend

Woestduinstraat 133-H, 1059 ST: voor het in de openbare ruimte van de Hoofddorpleinbuurt en de Schinkelbuurt kappen van zes bomen, zoals gespecificeerd in het bij de aanvraag gevoegde overzicht van 26-6-2018, met tekeningen, verzonden d.d. 18 oktober 2018. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 3949535.