Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 1

Stadsdeel ZuidĀ -
17 oktober 2018

Prinses Margrietstraat 1, 1077 KZ: voor deelaanvraag voor het bouwen van de kelder en fundatie ten behoeve van de nieuw te bouwen woning op het perceel Prinses Margrietstraat 1, waarvoor onder OLO 3639683 een aanvraag omgevingsvergunning in behandeling is, ingekomen d.d. 28 september 2018. OLO-nummer 3939361.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.