Aanvraag omgevingsvergunning kap Kalfjeslaan 370

Stadsdeel Zuid -
10 oktober 2018

Kalfjeslaan 370, 1081 JA: voor het kappen van één boom, staande op het schoolplein, ingekomen d.d. 2 oktober 2018. OLO-nummer 3946335.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.