Aanvraag omgevingsvergunning kap Jan Luijkenstraat 14

Stadsdeel ZuidĀ -
10 oktober 2018

Jan Luijkenstraat 14, 1071 CM: voor het kappen van negen bomen in de openbare ruimte, ingekomen d.d. 3 oktober 2018. OLO-nummer 3949409.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.