Aanvraag omgevingsvergunning kap Amstelpark 12

Stadsdeel ZuidĀ -
10 oktober 2018

Amstelpark 12, 1083 HZ: voor het kappen van vierbomen in de openbare ruimte, ingekomen d.d. 3 oktober 2018. OLO-nummer 3949697.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.