Aanvraag omgevingsvergunning kap Van Breestraat 18

Stadsdeel Zuid -
10 oktober 2018

Van Breestraat 18, 1071 ZP: voor het kappen van één boom in de openbare ruimte, ingekomen d.d. 2 oktober 2018. OLO-nummer 3945505.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.