Aanvraag omgevingsvergunning Minervalaan 99

Stadsdeel Zuid -
3 oktober 2018

Minervalaan 99, 1077 NV: voor het veranderen van het gebouw door het aanbrengen van een dakrand, het aanleggen van een alarminstallatie, het plaatsen van een dakterras op de aanbouw aan de achterzijde en een erfscheiding aan de voorzijde van het perceel, met behoud van bestemming daarvan tot één woning, ingekomen d.d. 17 augustus 2018. OLO-nummer 3868531.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.