Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Europaplein 71

Stadsdeel ZuidĀ -
25 januari 2018

Europaplein 71, 1078 GX: voor het vestigen van horeca in het gebouw, verzonden d.d. 25 januari 2018. OLO-nummer 3279009.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.