Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning IJsbaanpad 1-A

Stadsdeel Zuid -
23 januari 2018

IJsbaanpad 1-A, 1076 CV: voor het wijzigen van de hoofdentree en de terreininrichting van het gebouw, verzonden d.d. 23 januari 2018. OLO-nummer 3334805.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.