Aanvraag omgevingsvergunning Beethovenstraat 184

Stadsdeel ZuidĀ -
24 januari 2018

Beethovenstraat 184, 1077 JX: voor het brandveilig gebruik van de basisonderwijs gelegen op een deel van de begane grond van het gebouw Beethovenstraat 184 A voor maximaal honderdtien personen, waaronder meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar (Prinses Irenebuurt e.o.), ingekomen d.d. 30 december 2017. OLO-nummer 3392333.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.