Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Kromme-Mijdrechtstraat 65

Stadsdeel ZuidĀ -
14 september 2018

Kromme-Mijdrechtstraat 65, 1079 KR: het plaatsen van een tuinhuis behorend bij de woonfunctie ter hoogte van de begane grond, verzonden d.d. 14 september 2018. OLO-nummer 3754665.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.