Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Van Breestraat 159

Stadsdeel ZuidĀ -
14 september 2018

Van Breestraat 159, 1071 ZM: het veranderen en vergroten van het gebouw, met bestemming daarvan tot vier woningen, verzonden d.d. 14 september 2018. OLO-nummer 3759657.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.