Aanvraag omgevingsvergunning Willem Pijperstraat 72

Stadsdeel ZuidĀ -
12 september 2018

Willem Pijperstraat 72, 1077 XM: voor het veranderen en vergroten van de woning op de eerste verdieping en het maken van een dakterras ter hoogte van de eerste verdieping en het wijzigen van de voorgevel van het gebouw Willem Pijperstraat 72, ingekomen d.d. 23 augustus 2018. OLO-nummer 3871663.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.