Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Marijkestraat 50

Stadsdeel Zuid -
22 augustus 2018

Prinses Marijkestraat 50, 1077 XD: voor het veranderen en vergroten van de begane grond en eerste verdieping alsmede het bouwen van een extra bouwlaag op het gebouw op het adres Prinses Marijkestraat 50 met behoud van bestemming daarvan tot één woning, ingekomen d.d. 27 juli 2018. OLO-nummer 3830781.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.