Aanvraag omgevingsvergunning kap Prinses Marijkestraat 5

Stadsdeel ZuidĀ -
15 augustus 2018

Prinses Marijkestraat 5, 1077 XA: voor het snoeien van twaalf bomen langs het Zuider Amstelkanaal ter hoogte van de Prinses Marijkestraat, ingekomen d.d. 18 juli 2018. OLO-nummer 3811549.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.