Aanvraag omgevingsvergunning in de openbare ruimte stadsdeel Zuid

Stadsdeel ZuidĀ -
8 augustus 2018

Amsterdamse Bos t/o Boeierspad, 1081 KE: voor het plaatsen van meubel 1 in Amsterdamse Bos, ingekomen d.d. 12 juni 2018. OLO-nummer 3694285.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.