Aanvraag omgevingsvergunning kap Cornelis Springerstraat 2-H

Stadsdeel Zuid -
26 juli 2018

Cornelis Springerstraat 2-H, 1073 LH: voor het kappen van één boom, staande in de gemeenschappelijke tuin, ingekomen d.d. 13 juli 2018. OLO-nummer 3802085.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.