Aanvraag omgevingsvergunning kap Van der Boechorststraat 110

Stadsdeel Zuid -
18 januari 2018

Van der Boechorststraat 110, 1081 BX: voor het kappen van één boom, staande in de voortuin, ingekomen d.d. 3 januari 2018. OLO-nummer 3396023.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.