Aanvraag omgevingsvergunning Zuidelijke Wandelweg 33

Stadsdeel ZuidĀ -
18 juli 2018

Zuidelijke Wandelweg 33, 1079 RK: voor het wijzigen van de noordgevel, het maken van een patio en het veranderen van de indeling van het gebouw Zuidelijke Wandelweg 33, ingekomen d.d. 8 juni 2018. OLO-nummer 3720909.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.